BIP - Przedszkole nr 12 w Chorzowie

BIP - strona główna
Przedszkole nr 12 w ChorzowiePrzedszkole nr 12 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
REKRUTACJA DZIECI
- wejdź na stronę UM Chorzów-

 

Zarządzenie nr 3/2017
   Dyrektora Integracyjnego Przedszkola nr 12 im. Marii Montessori w Chorzowie        
z dnia 31 marca 2017 roku  
w sprawie określenia terminów składania dokumentacji w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

 

Na podstawie ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz.U. z 2017 roku poz. 59),

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego, uzupełniającego oraz harmonogram czynności związanych z w/w postępowaniami do Integracyjnego Przedszkola nr 12 im. Marii Montessori w Chorzowie na rok szkolny 2017/2018 stanowiący załącznik nr 1  do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2017 roku i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyj­nego oraz postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2017/2018

 

Dyrektor

Integracyjnego Przedszkola nr 12

 im. Marii Montessori w Chorzowie 

Bożena Walotek

 

 

Załącznik  nr  1 
do Zarządzenia nr 3 /2017

 

ORGANIZACJA NABORU DZIECI DO INTEGRACYJNEGO PRZEDSZKOLA NR 12 IM. MARII MONTESSORI W CHORZOWIE

 

Terminy rekrutacji

 

Rekrutację prowadzi się w okresie:

 • od 18 do 28 kwietnia 2017 roku, do godz. 15.00  – składanie wniosków (wraz załącznikami) o przyjęcie do przedszkola z pierwszą preferencją

 

 • 12 maja 2017 roku, godz. 9-ta – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (zgodnie z przyjętymi kryteriami i liczbą punktów)

 

 • od 12 maja do 18 maja 2017 roku – potwierdzenie woli uczęszczania przez dziecko do przedszkola z pierwszą preferencją (rodzice/rodzic podpisuje dokument „Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola”)

 

 • 23 maja 2017 roku – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

 

 • od 1 czerwca do 22 czerwca 2017 roku – prowadzenie rekrutacji uzupełniającej w przypadku posiadania wolnych miejsc.

 

 

Postępowanie rekrutacyjne oraz uzupełniające na rok szkolny 2017/2018 prowadzone jest za pomocą systemu internetowego.

Wniosek  do pobrania i wypełnienia od dnia 18 kwietnia 2017 roku znajduje się na stronie internetowej pod adresem https://www.chorzow.przedszkola.vnabor.pl

UWAGA!!!

Wnioski przyjmowane będą w Integracyjnym Przedszkolu nr 12 im. Marii Montessori w Chorzowie w następujących dniach i godzinach:

 • poniedziałek - w godzinach od 9.30 do 16.00
 • wtorek, środa czwartek- w godzinach od 9.30 do 15.00
 • piątek-  w godzinach od 9.30 do 14.30


dokument wytworzony przez: mgr B. Walotek, dnia: 2007-04-02
utworzony: 02-04-2007 / modyfikowany: 16-08-2017
wprowadził(a): Iwona Walek
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Przedszkole nr 12 w Chorzowie 2017, kontakt: przedszkole12chorzow@wp.pl